fbpx
EN GRØNN OG INKLUDERENDE FESTIVAL
- HELE VESTLANDET PÅ ETT FAT!

Velkommen til Bergen Matfestival – en grønn festival som med hjerte for Vestlandet. Vi reduserer fotavtrykket vårt og er aktive samfunnsaktører. Bli med på en digg og lærerik opplevelse med lokal, bærekraftig mat fra sjø og land!

LOKAL MAT OG DRIKKE

Bergen Matfestival er en lokalmatfestival som har som sitt største mål å løfte frem lokale, bærekraftige og sesongbaserte råvarer fra sjø og land. Vi øker kunnskapen om utnyttelse av råvarer gjennom en rekke kurs, aktiviteter, på restauranter, i samtaler og på scenen.

Liste over alle utstillerne ser du HER

MILJØSERTIFISERING

Bergen Matfestival er sertifisert som Miljøfyrtårn i kategoriene grønne arrangementer, organisasjon og felleskriterier, både for privat og offentlig sektor. For oss representerer denne miljøsertifiseringen mer enn bare en merkelapp. Den symboliserer vår forpliktelse til å formalisere, systematisere og synliggjøre vårt arbeid med å skape grønne arrangementer til glede for alle. Vi ønsker å være gode forbilder ved å redusere matsvinn, kutte plastforbruket, fokusere på kildesortering og øke tilgjengeligheten av bærekraftig mat og tilby trygg kunnskap om mat som er bra for både kroppen og kloden, fra både sjø og land.

Vi ble sertifisert i 2023, og vi ser allerede frem til å bli resertifisert i 2026.

Dersom du er interessert i å være en del av vårt miljøengasjerte team og bidra til å skape positive endringer gjennom matopplevelser, vil vi gjerne høre fra deg!

SOSIAL BÆREKRAFT

Mat påvirker alle aspekt av livene våre, og det skal programmet til Bergen Matfestival gjenspeile ved å være en inkluderende festival der vi tenker bærekraft i sin aller bredeste forstand.

Vi vil bruke matens kraft til å engasjere mennesker, skape mindre ulikhet og til å generere sosial inkludering. Sosial gastronomi innebærer at man jobber med folk og aktører i hele matkjeden; dyrking, distribusjon, tilbereding, måltidet og matavfall – for å bruke mat som et verktøy for sosial endring og bekjempe ulikhet

Alle skal føle seg velkommen på Festplassen og i Byparken under festivalen. Dette sikrer vi ved å:

  • Ha gratis inngang til festivalområdene
  • Frigjøre soner for bevegelse som forhindrer flaskehalser
  • Etablere områder en kan slappe av og trekke seg tilbake
  • Ha et eget område for barn og unge med gratis aktiviteter
  • Fokusere på mat som er bra for kropp og klode
  • Gi gratis tilgang på vann

AVFALL

Vi har en tydelig satsing på å øke kildesorteringsgraden under Bergen Matfestival. En betydelig del av matavfallet som genereres under festivalen blir omdannet til biomasse som brukes i produksjonen av biodrivstoff og lignende. Vi sikrer at alle utstillere har tilgang til separate beholdere for matavfall, og vi legger til rette for kildesortering for alle besøkende. Våre dedikerte frivillige er ansvarlige for å holde festivalområdet ryddig og håndtere avfallshåndteringen effektivt.

Vi oppfordrer også publikum til å:

  • sortere avfallet på de områdene som er tilrettelagt for dem.
  • ta med eget bestikk og drikkeflaske.
  • spise opp maten.

TRANSPORT

Bergen Matfestival har satt seg som mål å redusere utslippene fra transportvirksomheten sin ved å planlegge godt og velge lavutslippskjøretøy, som for eksempel el-biler, til internt bruk under festivalen.

Festivalområdet ligger midt i Bergen sentrum, og vi ønsker å legge til rette for at besøkende kan sykle, gå eller bruke kollektivtransport for å komme til festivalen. I tillegg tilbyr vi gratis bysykler til alle byens innbyggere gjennom hele uken. Dette er tiltak vi gjør for å minimere miljøpåvirkningen og oppfordre til bærekraftig transport under Bergen Matfestival.

Vi legger også stor vekt på å samarbeide med leverandører som er lokalisert i nærheten av festivalen. En viktig del av vårt miljøarbeid er å oppfordre publikum til å benytte seg av miljøvennlige transportalternativer.

BRUK OG GJENBRUK

Vi legger stor vekt på å samarbeide med leverandører som er miljømerket og velge produkter med minimal miljøpåvirkning. Vår prioritering er ikke bare å sikre kvalitet, men også å minimere belastningen gjennom hele livssyklusen til produktet, fra produksjon til bruk og til slutt avfallshåndtering. Alt av bestikk, kopper og fat vi bruker er komposterbare.

Vi jobber aktivt med å gjenbruke materialer som fortsatt er brukbare i ulike prosjekter både innenfor og utenfor festivalen. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden og gir en ekstra verdi til materialene vi bruker.